Tagarchief: cultuur

2 kindertekeningen

Zaterdag 30 maart, organiseerde Atelier Nonnensteeg in Leiden een open dag. De kunstenaars en buurtgenoten hadden speciaal hiervoor een expositie ingericht over de gesloopte ‘Van der Klaauwtoren’. Ik ging er langs om verkleinde afdrukken op te hangen van de protestposters, die Merijn TingaMaurice BraspenningFlinterdiep en ik in maart 2012 op de toren hadden geplakt. Ik kreeg een kop koffie, hing onze posters op en bekeek de expositie. De inderdaad fascinerende beelden van de sloop hadden de Nonnensteeg kunstenaars duidelijk geïnspireerd. De kunstwerken waren heel knap gemaakt en zeer esthetisch. Toen zag ik twee ingelijste kindertekeningen hangen. Ik vind ze waanzinnig. De ene laat zien hoe simpel en iconisch de Van der Klaauwtoren was. De andere laat zien hoe gewelddadig de sloop daarvan is geweest. Twee kinderen maken in één tekening duidelijk dat de vernietiging van de Van der Klaauwtoren eeuwig zonde is. Waanzinnig!

VDK1

VDK2

 

Advertenties

Nieuw Erfgoed

Nieuw Erfgoed: Leiden krijgt een nieuwe Erfgoednota: Erfgoed071. Alle Leidenaren die cultuurhistorie een warm hart toedragen kunnen hierover meepraten. Centraal staat de vraag: “Hoe benutten we de kansen en kwaliteiten van erfgoed in Leiden, Stad van Ontdekkingen?

Natuurlijk is het beheren van het Leidse culturele erfgoed van groot belang. Daar zullen we het allemaal wel over eens zijn. Niet voor niets wordt in de toekomstvisie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen‘ de ‘historische cultuur’ naast ‘internationale kennis’ gezien als de belangrijkste kwaliteit van Leiden.

Zicht op de Boisotkade. Foto: Herman Kleibrink, 10 Oktober 1964. Beeldbank Regionaal Archief Leiden

Ik ga zeker meepraten over de nota. Ik heb ook al een vraag: “Waar eindigt de cultuurhistorie van Leiden?” Ik heb het idee dat we ons in de waardering van Leids erfgoed teveel richten op de periode voor de tweede wereldoorlog. Ik begrijp dat wel. Veel mensen vinden kunst en cultuur uit die tijd nu eenmaal mooier dan ‘modern’ erfgoed. Maar cultuurhistorie gaat niet over mooi of lelijk. Het gaat over de culturele betekenis van erfgoed voor de stad. Die betekenis kent geen tijd. Nu worden nog te gemakkelijk na-oorlogse gebouwen gesloopt. Ik zal bij Erfgoed071 pleiten voor meer behoud, hergebruik en waardering van ‘modern‘ erfgoed.

Maar er is meer. Ik zal ook pleiten voor ‘nieuw‘ erfgoed. Ik ben bezorgd over de  Leidse behoudendheid. Ik heb het idee dat juist de waardering voor bestaand erfgoed ons te veel belemmert in het creëren van eigentijds erfgoed. Gaten in de stad worden opgevuld met historiserende architectuur en Rembrandt blijft eenzaam op zijn voetstuk staan.

Geplande nieuwbouw aan de Garenmarkt door Ten Brinke Bouw

Over 50 jaar is er zeker weer een nieuwe erfgoednota. Ik vind het belangrijk dat daarin ook cultuurhistorie uit onze tijd staat. Maar dan moeten we nu wel aan de slag. We hebben nieuwe monumenten nodig voor later. Geef ruimte aan experiment en durf te kiezen voor vernieuwing. Leiden is geen museum maar moet zijn tijd vooruit zijn. We zijn niet voor niets de stad van ontdekkingen!

Nieuw erfgoed in Rotterdam: de Zwarte Parel, Zecc Architecten en Studio Rolf.fr Winnaar publieksprijs Dutch Design Award 2011 en AM NAi prijs 2012

Woensdag 13 maart van 15.00 tot 18.00 uur is de aftrap van Erfgoed071  in Nieuwe Energie (3e Binnenvestgracht 23). Wil je aanwezig zijn, mail dan naar erfgoed071@leiden.nl.

Leeg in Leiden?

De gemeente zal zich gaan inspannen om haar lege panden tijdelijk beschikbaar te stellen voor partijen met een culturele- of maatschappelijke doelstelling. Bij de behandeling afgelopen dinsdag van de tweede bestuursrapportage, kreeg de motie van GroenLinks, die hiertoe opriep, een meerderheid in de raad. Na de zomer zal het college aan de raad rapporteren of er successen zijn geboekt of niet.

Uit de bestuursrapportage bleek dat er zo’n 20 panden van de gemeente tijdelijk leeg staan. Deze leegstand kostte de gemeente dit jaar € 350.000.=. Natuurlijk wordt wel geprobeerd deze panden te verkopen maar eenvoudig zal dat niet zijn. GroenLinks vindt dat in de tussentijd deze panden beter benut kunnen worden dan nu het geval is. Bijvoorbeeld door ze beschikbaar te stellen voor makers van beeldende kunst, theater of muziek of voor kwetsbare groepen in afwachting van doorstroming naar reguliere huisvesting.

Dat leegstand van panden de gemeente geld kost vindt GroenLinks nog niet eens het grootste probleem. Belangrijker is dat het vooral niets bijdraagt aan de stad. “Als het dan toch geld kost, laat het dan in ieder geval cultureel of maatschappelijk ook iets opleveren” is de logische gedachte van GroenLinks. Met veel goede wil en creativiteit moet het voor de gemeente mogelijk zijn om gebruikers voor de leegstaande panden te vinden die blij zullen zijn met een tijdelijke ruimte tegen een redelijke vergoeding.

GroenLinks verwacht veel van het college na de zomer. Leegstand is een verspilling van schaarse ruimte, die wij ons niet kunnen veroorloven. In andere steden zijn talloze voorbeelden te vinden van succesvol tijdelijk gebruik. Er is geen enkele reden te verzinnen waarom dit in Leiden niet zou kunnen.

Voorbeelden van tijdelijk gebruik in andere steden:

http://www.stipo.nl/Tussentijd_Rotterdam

http://www.annavastgoedencultuur.nl/

http://www.slak.nl/slak/

http://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/stadsloods/

 

Hier kan kunst 2011

 

HierKanKunst: nu

GroenLinks Leiden presenteerde tijdens haar nieuwjaarsreceptie de Cultuurvisie, een oproep aan het college om de cultuursector in Leiden een extra kwaliteitsimpuls te geven.

De Cultuurvisie met de titel ‘Kwaliteit voorop, kwaliteit voor iedereen’ is een pleidooi voor betere kwaliteit en toegankelijkheid van het culturele aanbod in Leiden en voor betere en kunst- en cultuureducatie.

In de Cultuurvisie doet GroenLinks Leiden het college ook een aantal aanbevelingen, zoals  een herziening van het financieringssysteem en de oprichting van een Jeugdcultuurfonds.

Twee concrete voorstellen in de Cultuurvisie zijn de introductie van de ‘Pas van Ontdekkingen’ en de ‘HierKanKunstKaart’, een relatief goedkope en creatieve manier om kunst in de openbare ruimte mogelijk te maken.

De Cultuurvisie is hier te downloaden

HierKanKunst: in de toekomst

Bomen vlnr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8