Tagarchief: politiek

‘Vrijplaats Vrouwenkerkhof’ [update]

Hieronder mijn spreektekst voor de Commissievergadering Ruimte & Regio van 18 november 2010

Voorzitter,

GroenLinks heeft bij de eerste behandeling in deze Commissie al aangegeven dat zij de locatie Vrouwenkerkhof het meest geschikt vindt als nieuwe vestigingsplaats voor de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg. Ik doe dat nu weer. Ik zal het belangrijkste argument voor deze locatiekeuze noemen.

In een aantrekkelijke, vitale stad moet ruimte zijn voor verschil. Verschil in geloof, afkomst, opvattingen en geaardheid. De stad moet een spiegel zijn die deze verschillen niet alleen accepteert maar zelfs deze verschillen met trots reflecteert. In zo’n tolerante stad krijgen verschillen de mogelijkheid zich te organiseren, zich te vestigen en zich te manifesteren.

Leiden heeft nu de kans om de Vrijplaats, een voor veel mensen belangrijke maatschappelijke en culturele organisatie, een nieuwe ruimte te geven in de stad. Door de Vrijplaats een prominente plek in de Leidse binnenstad aan te bieden, het Vrouwenkerkhof, kan Leiden laten zien dat zij de verschillen in de stad niet alleen waardeert en faciliteert maar ook met trots representeert.

Mijn fractie hoopt dat deze commissie vanavond een besluit neemt dat tegemoet komt aan de wensen van de SVK. Een besluit bovendien waarin wij kunnen laten zien dat onze stad een representatieve afspiegeling is van al die verschillende mensen, instellingen en organisaties die Leiden rijk is.

Walter van Peijpe

GroenLinks Leiden

Advertenties

#P #LEIDEN “Het moet natuurlijk niet gekker worden”

klik op de afbeelding voor een vergroting

Gisteren had ik deze Twitterdiscussie met het Centrummanagement Leiden. Aanleiding hiervoor was een artikel in het Leidsch Dagblad waarin staat dat nieuwe parkeerplaatsen in het centrum van Leiden eigenlijk niet nodig zijn. Het Leidsch Dagblad baseert zich op een interne verkenning van de gemeente naar de betaalbaarheid van geplande ondergrondse parkeergarages. Een terechte verkenning want het nieuwe College wil immers 1000 extra parkeerplaatsen realiseren op de Garenmarkt, Kaasmarkt en Lammermarkt. In de verkenning staat onder andere dat: Tenzij de aantrekkingskracht van Leiden verder toeneemt, een toevoeging van 620 plaatsen slechts tot een bescheiden toename aan parkeerders zal leiden [met name de piekmomenten]. 380 parkeerplaatsen zijn bij deze berekening dan al in een parkeergarage op de Garenmarkt gerealiseerd. De verkenning refereert ook naar een eerder gedaan onderzoek van de gemeente [maart 2010] naar de parkeerbehoefte in Leiden. Hierin staat onder andere dat: op basis van de huidige vraag en bij het huidige aanbod er geen tekort aan parkeergelegenheid is voor bezoekers aan de binnenstad. Ondanks dat er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, leeft breed het idee dat Leiden onvoldoende parkeergelegenheid heeft. Gezien de feiten is het gepercipieerde tekort aan plaatsen noch van kwantitatieve noch van kwalitatieve aard.

Het CM Leiden vindt deze uitkomsten blijkbaar niet relevant en baseert haar wens naar meer parkeerplaatsen op een niet bestaand geheim. Ook het college van B&W is op de hoogte van dit niet bestaande geheim. Naar aanleiding van de begroting 2011 stelde ik de volgende vraag: 1: 3.2.1. pag. 13, alinea 5:”..Voor bezoekers van de binnenstad willen wij 1000 parkeerplaatsen realiseren onder de Lammermarkt, de Garenmarkt en de Kaasmarkt….” Waarop is deze gewenste toename van het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad gebaseerd? Het antwoord van de gemeente was: Op basis van de breed gedragen notie dat er behoefte is aan kwalitatief goede parkeerplaatsen voor de binnenstad heeft dit zijn beslag gekregen in het bestuursakkoord.

In de twitterdiscussie verwijs ik naar het onderzoek naar het parkeerbeleid van de gemeente Leiden door de Rekenkamercommissie Leiden “Parkeerbeleid geparkeerd”. Ook hier wordt gezegd: Soms is er sprake van wenselijke doelstellingen ten aanzien van een aantal te realiseren parkeerplaatsen zonder enige feitelijke of cijfermatige onderbouwing.

Een onderbouwing voor meer parkeerplaatsen die het CM noemt is gebaseerd op het onderzoek “Meest Gastvrije Stad 2010” Hierin worden de 21 grootste steden van Nederland, waaronder Leiden, beoordeeld op 27 gastvrijheidaspecten. De uitkomsten zijn gebaseerd op 8.000 enquêtes onder  bezoekers van de steden. Dit zijn dus 381 enquêtes in Leiden. Dat is niet veel. Bovendien zijn inwoners van Leiden en buitenlandse toeristen in de enquête buiten beschouwing gelaten. Alsof zij een stad niet op haar gastvrijheid kunnen beoordelen. Het gastvrijheidsaspect  ‘Parkeren’ wordt in de enquête dus alleen bepaald door Nederlandse bezoekers van buiten Leiden. De meeste buitenlandse toeristen komen met het openbaar vervoer en inwoners van Leiden natuurlijk met de fiets naar de binnenstad. Overigens scoort Leiden ongeveer even goed/slecht bij ‘Parkeren’ als alle andere grote steden in de Randstad. De steden in de Randstad zijn overigens wel allemaal goed te bereiken met het openbaar vervoer. En als we dan toch vergelijken. Leiden blijft ver achter bij andere steden in de Randstad op het gastvrijheidsaspect ‘Openbaar vervoer in de stad’.

Niet bestaande geheimen, een breed gedragen notie en een discutabel gastvrijheidsonderzoek zijn voor voor mij vooralsnog geen overtuigende argumenten om te investeren in 1000 extra parkeerplaatsen in Leiden.

 

GroenLinksLeiden kiest!

logo-gl-leiden-3

Op de ALV van 18 november zullen de leden van GroenLinksLeiden de samenstelling van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 bepalen. Ik ben één van de kandidaten op wie gestemd kan worden. De kandidatencommissie heeft mij  een positief advies gegeven voor blok 2 [plek 2 t/m 7 op de lijst].

Walter van Peijpe (46)

Walter is geboren en getogen Leidenaar en hij kent als taxichauffeur en als binnenhuisarchitect de stad als zijn broekzak en beschikt over een groot netwerk. Als lid van de programmacommissie heeft hij laten zien dat hij beschikt over innovatieve ideeën over de culturele infrastructuur en de groene inrichting van de stad; ideeën die het verdienen om gerealiseerd te worden. Hij is leergierig om het politieke handwerk als raadslid in de vingers te krijgen. Walter beschikt over een sterk bindend vermogen. De kandidatencommissie acht Walter geschikt voor het tweede blok.

[de volledige rapportage is te vinden op de site van GroenLinks Leiden]

Ik ben blij met deze mooie aanbeveling van de kandidatencommissie. Ik hoop in een fractie te komen die zin heeft in de toekomst. Een fractie die breed is samengesteld maar die ook als eenheid achter het ‘GroenLinkse’ programma voor Leiden staat.

Leiden kent voor mij weinig geheimen. Er zijn niet veel plekken waar ik nooit geweest ben en iets beleefd heb. Ik voel mij verbonden met mijn Leidse vrienden en met mijn vele Leidse contacten in alle lagen van de bevolking. Leidenaar zijn is een gevoel.

achter-de-hoogvliet2

Maar Leidenaar zijn is ook kritiek hebben op je stad. Het kan groener, socialer, opener. Het kan daadkrachtiger en opzienbarender. Leiden is niet alleen een mooie stad waar inwoners en bezoekers iets te ontdekken hebben. Leiden moet zelf ook onderzoeken en experimenteren om zo tot verrassende eigentijdse oplossingen te komen, die de stad duurzamer, levendiger en voor iedereen aantrekkelijk maken.

industrieterrein-de-nieuwe-waardOmdat ik  graag een bijdrage wil leveren aan deze ‘GroenLinkse’ veranderingen in ‘mijn stad’ stel ik mij verkiesbaar vanaf plek 2.

#GLEU

Translations:
twitter [ww.] (squeak)
piepen
twitter [the ~] (chirp)
gepiep [het ~]
getjilp [het ~]

Groenlinks Europees Twitter Congres

Het is zaterdag toch? Waarom is de wekker dan gegaan? Ow ja.. zo naar congres #GLEU
Stapt in de trein naar congres groenlinks europa. Zoek op twitter #gleu
Oh mag ik dan naast je zitten #gleu. Ik brei ze zelf:-) Stemmen we samen tegen kolencentrales
Congresbel gaat op groenlinks-congres, we gaan beginnen. #gleu
De debatpartij GoenLinks heeft een ochtendhumeur? Welnee, we zijn te druk met twitteren #gleu
Eerste uitslag, favoriete kleur: 1. groen, 2. rood en nipt op 3. gespikkeld blauw. #gleu
Die man die de stemkastjes elk congres uitlegt verdient een groenlinks-lintje #gleu
#GLEU consumpties mogen niet in de zaal; 1 voordeel van ziek zijn: ik trek straks een biertje open thuis 🙂
stemkaaaaaaaaastjes! #gleu
Dat stemmen is druk man, je komt niet aan twitteren toe #GLEU
#gleu buiten is het ook lekker weer hoor!
#gleu onze lijsttrekker twittert niet mee want haar foon heeft heeft geen internet. Bij deze tweet ik een motie in van niet te geloven
#gleu ik heb mijn bingo kaart al bijna vol, wil iemand over amendement 67 beginnen? Dan heb ik een horizontale rij
Spreekbonnen zijn de AH-voetbalplaatjes van #gleu
#GLEU De D66 congrestwitteraars zijn bijna exclusief over broodjes en lunchbeleid aan het twitteren. Wanneer mogen wij eigenlijk?
Wordt hashtag #gleu voor morgen op internationale vrouwen dag #gleuv ? (GroenLinks EU Vrouwendag)
Kikkererwtenpasta, mag dat wel van de eierenrechtenwerkgroep? #gleu
In gedachten hoor ik een Sad Trumpet bij betoog Custers #gleu
Krijgt een droge keel van het luisteren naar zoveel monologen.#gleu
Twitteraars laten zich niet de mond snoeren door de voorzitter. 😉 #gleu
Het podium spreekt, de zaal twitters #GLEU
#gleu lunch. eindelijk! tijdelijk twexit
#GLEU zijn er al twitteraars die zin in een biertje hebben? mijn koelkast is goed gevuld:)
#gleu Van den Berge speelt de passiekaart.
Grootste discussiepunt #gleu niet onbeperkte liefde maar beperkte broodjes
Kathalijnen en Joost hebben GroenLinks niet alleen weggezet, maar ook van de kaart geveegd. Geintje. 😉 #gleu
Kies voor goud, op 5 rogier elshout #gleu
Kies voor brandhout, zet op 5 @rogierelshout #gleu
#GLEU hoe zo goud? Bas Eickhout!
Op 5 zet je rogier, dan geeft hij je gratis bier #gleu
#GLEU doe eens lekker stout, ga voor goud! Stem Bas Eickhout!!!!
#GLEU: iemand al trek in een drankje? ik heb Patrick Pelman in Brussel net voorzien van rode wijn
Enorm zin in een rode wijn in de zaal, maar dit zit er niet bij #gleu.
Kappen, we zitten in een consuminderzone hier! #gleu
#gleu Jochem, niet naar de Twitter kijken als je aan het woord bent!
#GLEU ik denk dat ze bij D66 eerder aan de borrel zitten als bij ons
Wil iedereen voor het NOS journaal bij elkaar gaan zitten, dan lijkt het nog wat? #gleu
#gleu traditioneel begin speech Halsema. Rechtse politici afzeiken. Altijd goed voor een applausje. Maar what about broodjes?
#GLEU Femke aan de drank?
Staande ovatie voor @kathalijne. Paniek bij de blogrij. Staan, klappen & twitteren… #GLEU
#GLEU Kandidaten stellen zich voor.
Oh jee, een kandidaat met stropdas. Daar win je geen stemmen mee. #gleu
#GLEU saaie speech, voor wie bent u eigenlijk?
Harald Boerekamp scoort met gelikte presentatie en speelt de Babytroef #gleu
Harald leest tijdens zijn verhaal ook de tweets. Hoi Harald! #gleu
#gleu Harald Boerenkamp presenteerd babyfotos om plek op lijst te behalen.
Wil de eigenaar van de groene tas in de hal zich melden bij de portier? #gleu
Praat Mohammed Rabbae vanuit de sauna? #gleu
#gleu kwis: wie verstond wat Rabbae zei wint een t-shirt
#gleu Rabbae met zo onverstaanbaar als altijd.
Oeps het marokkanen woord valt op #gleu congres
#GLEU waarschijnlijk had Rabba het over Duurzaamheid, Diversiteit, Groen, Toekomst, Zin hebben in dingen, Bier, etc. (GroenLinks newspreak)
Biedt zijn excuses aan voor de taalvauten. #gleu
#gleu Custers last stand?
Bas heeft twee mensen nodig om te vertellen dat hij goed is. Sja; dat kun je ook doen als je zelf geen 3 minuten vullen kunt #GLEU
#GLEU waar is de live Twitter feed op het scherm gebleven? (als u dit op het scherm ziet, dan doet ‘ie het weer)
#gleu twittercensuur…we staan op zwart,….eh rood
Twitterfeed in congreszaal ligt plat. Toeval? #GLEU
Meldt dat Twitterfeed in de zaal idd eventjes is uitgezet. Gaat mee in de evaluatie. #gleu
Inti is vandaag geen allohtone, ouwe man ;-P #gleu
#gleu Inti Suarez speelt allochtonentroef voor plaats op de lijst.
#gleu tromgeroffel en de spannign strijgt, we gaan stemmen!!!!
Twitterfeed staat weer aan. Dit doet er blijkbaar niet meer toe dames en heren #gleu
He, we zijn keurig netjes om en om man en vrouw aan het zetten op de lijst. kan de rest van de uitslag nu uitrekenen #gleu
Rogier op 6. hierna zal Isabelle gekozen worden (vrouw), en dan Inti als allochtone man. Let maar op #gleu
#GLEU @judithineuropa “Bas is de man die met mij zeker meegaat naar Brussel. Denk groot, stem groen!”
Einde speech, kom maar door met die borrel #gleu
Zo… en nu een biertje #gleu
GroenLinksers, het bier schijnt op te zijn #gleu
#gleu twitterfest:60 twitterazi produceren 776 #gleu tweets tijdens congres http://twurl.nl/0qtmr7

Dit is een persoonlijke [chronologische] selectie van ‘#gleu-tweets‘ die op het GroenLinks EU verkiezingscongres tijdens de debatten, tijdens het stemmen over de amendementen en tijdens de presentaties van de kandidaten op het podiumscherm geprojecteerd werden. Lees ook de samenvatting van Arnoud Boer om een completer beeld van de ‘#gleu-tweets’ op het congres te krijgen. Voor GroenLinksers die niet op het congres konden zijn was de aanwezigheid van Twitter natuurlijk fantastisch. Zij hebben immers niets aan de live- ‘tweetprojectie’. De vraag is natuurlijk wel wat de meerwaarde was van de ‘tweetprojectie’ voor GroenLinksers die wel in de zaal zaten. Voegt het iets toe of leidt het alleen maar af? Is een podiumplek wel het geschikte verlengstuk van de laptop? Is een ‘live-tweet’ wel democratisch en respectvol?  Terecht is de vriendschappelijke discussie over deze vragen inmiddels begonnen op de  Planeet GroenLinks. [zie oa David Rietveld, Jenny de Jeu, Paul Vermast].